Notices

ສູນຝຶກຈຳປີ-ຈຳປາ ຫຼັກ16 ເປີດ​ເທີມ​ໃຫມ່ 27/04/2024

26/03/2024 Advertise

ແຈ້ງການ: ເຖິງບັນດາພໍ່ເເມ່ຜູ້ປົກຄອງທີ່ສົ່ງລູກຫລານມາຝຶກຊ້ອມທີ່ສູນຝຶກຈຳປີຈຳປາ ຫຼັກ16 ໄດ້"ປິດເທີມ"ເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ

ພວກເຮົາເປີດຮັບລົງທະບຽນໃໝ່

ວັນທີ: 27/4/2024

ຕິດຕໍ່: 02055411932 (ອາຈານ ສີສະເຫວີຍ ໄຊຊະນະສີ)

#ແລ້ວພົບກັນໃໝ່ເທີມທີ 2

#CPCPFC