Notices

ເປິດ​ເທີມ​ໃຫມ່ ສູນຝຶກ​ຈຳ​ປີ - ຈຳ​ປາ ວັນ​ທີ 27/04/2024

25/03/2024 Advertise

ແຈ້ງການ: ເຖິງບັນດາພໍ່ເເມ່ຜູ້ປົກຄອງທີ່ສົ່ງລູກຫລານມາຝຶກຊ້ອມທີ່ສູນຝຶກຈຳປີຈຳປາ ຫ້ວຍຫົງ ໄດ້"ປິດເທີມ"ເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ

ພວກເຮົາເປີດຮັບລົງທະບຽນໃໝ່

ວັນທີ: 27/4/2024

ອົດໃຈລໍຖ້າ✨ຫລັງຈາກປີໃໝ່ລາວ

ພົບກັນໃໝ່ຂໍອວຍພອນໄຊໃຫ້ທຸກທ່ານເດີນທາງປອດໄພ

ຂໍຂອບໃຈ

ສອບຖາມເພິ່ມເຕີມ: 020 52116190 (ຄຳຫລ້າ ຄຳມະຈັນ)

#ແລ້ວພົບກັນໃໝ່ເທີມທີ່2

#CPCPFC