ສູນຝຶກກິລາບານເຕະຈໍາປີ-ຈໍາປາ

ສູນຝຶກກິລາບານເຕະຈໍາປີ-ຈໍາປາ

ສູນຝຶກກິລາບານເຕະຈໍາປີ - ຈໍາປາ ແລະ ໂຄງການ Talent Development Scheme ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນຂອງ FIFA ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ເພື່ອພັດທະນານັກກິລາເຍົາວະຊົນລຸ້ນສືບທອດ

champi champa