ກຳມະການ

ການຝຶກອົບຮົມກໍາມະການຕັດສິນບານເຕະຂັ້ນພື້ນຖານ

Slide Cover
Slide Cover
Slide Cover
Slide Cover
Slide Cover
Slide Cover
Slide Cover
Slide Cover
Slide Cover
Slide Cover
Slide Cover
Slide Cover

ເງື່ອນໄຂ

  • ເພດຊາຍ ອາຍຸ 18-30 ປີ
  • ເພດຍິງ ອາຍຸ 18-30 ປີ
  • ລະດັບການສືກສາຈົບ ມ.ປາຍຂື້ນໄປ (ໄດ້ພາສາອັງກິດຍິ່ງເປັນການດີ)
  • ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງດີ, ສາຍຕາດີ, ຫ້າວຫັນ ແລະ ມີໃຈມັກໃນການເປັນກຳມະການຕັດສິນ
  • ຄ່າສະໝັກເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມຈຳນວນ 400,000 ກີບ/ຄົນ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ສຕລ

  • ອາຫານທ່ຽງ ສຳລັບຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ
  • ຊຸດກຳມະການຕັດສິນທ່ານລະ 2 ຊຸດ
  • ໝາກຫວິດທ່ານລະ 1 ໜ່ວຍ
  • ບັດເຫຼືອງ, ບັດແດງທ່ານລະ 1 ຊຸດ
  • ໃບຢັ້ງຢືນເຂົ້າຮ່ວມການຝືກອົບຮົມ

ສະຖານທີ່: ສູນຝຶກຊ້ອມ ສະຫະພັນບານເຕະແຫ່ງຊາດລາວ, ບ້ານຫ້ວຍຫົງ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ ແລະ ລົງທະບຽນ:

020 55744249