ໃນວັນທີ 3 ມີນາ 2023 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ສະຫະພັນບານເຕະແຫ່ງຊາດລາວ ພະແນກທີມຊາດ ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມ ຫົວຂໍ້ ‘ພາລະກໍາລັງ’

03/03/2023

ໃນວັນທີ 3 ມີນາ 2023 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ສະຫະພັນບານເຕະແຫ່ງຊາດລາວ ພະແນກທີມຊາດ ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມ ຫົວຂໍ້ ‘ພາລະກໍາລັງ’ ໃຫ້ແກ່ບັນດາສະໂມສອນໃນລາວລີກ1 ເຊິ່ງມີນັກວິທະຍາກອນ ຈາກ ປະເທດບຣາຊີວ ທ່ານ Willander Fonseca ເຊິ່ງເປັນຫົວຫນ້າຄູຝືກພາລະກໍາລັງ ແລະ  ຜູ້ຊ່ວຍຄູຝຶກທີມຊາດລາວ ຊຸດໃຫຍ່, ນັກສໍາມະນາກອນ ແມ່ນ ບັນດາຄູຝຶກ, ຜູ້ຊ່ວຍຄູຝຶກ ແລະ ວິຊາການ ຈາກສະໂມສອນຕ່າງໆ ລວມ 15 ທ່ານ.

  ເຊີ່ງຫົວຂໍ້ໃນການຝຶກອົບຮົມແມ່ນ ’ບົດ ພາລະກຳລັງ’ ແລະ ໃນອານາຄົດ ກໍຍັງຈະມີຫຼາຍບົດ ທີ່ຈະໄດ້ຖອດຖອນບົດຮຽນດ້ວຍກັນເປັນແຕ່ລະໄລຍະ.

- ຈຸດປະສົງ

   ການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ຈັດຂຶ້ນເພື່ອເພິ່ມຄວາມສໍາພັນ 

ລະຫວ່າງ ທີມຊາດ ແລະ ບັນດາສະໂມສອນ ເພື່ອພັດທະນາ ກິລາ ບານເຕະລາວ ໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ກ້າວໜ້າໃຫ້ທຽບເທົ່າພາກພື້ນອາຊຽນ.