ວິ​ດີ​ໂອ ວຽກ​ງານ​ຈັດ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ 2023 ແລະ ແຜນ​ຈັດ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ ປະ​ຈຳ​ປີ 2024

09/01/2024

​ວິ​ດີ​ໂອ ວຽກ​ງານ​ຈັດ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ 2023 ແລະ ແຜນ​ຈັດ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ ປະ​ຈຳ​ປີ 2024