News Cover

ຈົບການຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກກິລາບານເຕະລະດັບ”C” ໄລຍະທີ 1 ( 06-10/07/2023 )

11/07/2023

ຈົບການຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກກິລາບານເຕະລະດັບ”C” ໄລຍະທີ 1 ( 06-10/07/2023 ) 

 

ສະຫະພັນບານເຕະແຫ່ງຊາດລາວ(ສຕລ)ໄດ້ມີການຈັດຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກກິລາບານເຕະລະດັບ ”C”(LFF/AFC ”C” Diploma Coaching Course) 2023 ຂື້ນຢ່າງເປັນທາງການທີ່ ສຕລ ເມື່ອວັນທີ 6 ກໍລະກົດ 2023 ໂດຍໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ສົມສະໜຸນ ລຽນສະຫວັນ ຮອງເລຂາທິການ ສຕລ, ທ່ານ ຊູນດໍາ ມູຕີ ຫົວໜ້າພະແນກເຕັກນິກ - ວິທະຍາ ສຕລ, ທ່ານ ວົງມີໄຊ ສຸບົວຄຳ ຄູຝຶກສອນທັງເປັນວິທະຍາກອນ ພ້ອມດ້ວຍວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ບັນດານັກສໍາມະນາກອນຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກ “C” (Coaching Course)ເຂົ້າຮ່ວມ.

ການເປີດຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກສະຫະພັນບານເຕະອາຊີ ຫຼື AFC ຮ່ວມກັບ ສຕລ ຮັບຮອງ ໂດຍມີນັກສໍາມະນາກອນຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກ ຈໍານວນທັງໝົດ 24 ທ່ານ,ທີ່ມາຈາກຕ່າງປະເທດ 6 ທ່ານ ແລະ ສໍາມະນາກອນ ທີ່ເປັນຄົນລາວ 18 ທ່ານເຂົ້າຮວ່ມ.ການຮຽນຄູຝຶກກິລາບານເຕະລະດັບ ”C” ໄດ້ແບ່ງເປັນ 2 ໄລຍະໃນການຮຽນຄືໄລຍະທີ່ 1 ແມ່ນເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 06-10 ກໍລະກົດ 2023 ແລະ ໄລຍະທີ 2 ແມ່ນເລີ່ມ ວັນທີ 21-25 ສິງຫາ 2023.

ການຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກກິລາບານເຕະລະດັບ ”C” ໃນຄັ້ງນີ້ນັບເປັນບາດກ້າວໃໝ່ ແລະເປັນຄັ້ງທໍາອິດຂອງທ່ານ ວົງມີໄຊ ສຸບົວຄຳຮັບໜ້າທີ່ເປັນຄູຝືກສອນ ທັງເປັນວິທະຍາກອນຈາກ ສປປ ລາວ ທີ່ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງຈາກສະຫະພັນບານເຕະອາຊີ.

#LaoFootballFederation

#coachingCourse

#LFFTechnical

#LFFAFCCDIPLOMACOACHINGCOURSE

 

News Cover

ສ​ຕ​ລ ຈັດ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ຄູ​ຝຶກ​ກິ​ລາ​ບານ​ເຕະ​ເຕະ​ລະ​ດັບ '' C ''

06/07/2023

ສະຫະພັນບານເຕະແຫ່ງຊາດລາວ(ສຕລ)ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກກິລາບານເຕະລະດັບ C(LFF/AFC C Diploma Coaching Course) 2023 ຂື້ນຢ່າງເປັນທາງການທີ່ ສຕລ ເມື່ອວັນທີ 6 ກໍລະກົດ 2023 ໂດຍໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ສົມສະໜຸນ ລຽນສະຫວັນ ຮອງເລຂາທິການ ສຕລ, ທ່ານ ຊູນດໍາ ມູຕີ ຫົວໜ້າພະແນກເຕັກນິກ - ວິທະຍາ ສຕລ, ທ່ານ ວົງມີໄຊ ສຸບົວຄຳ ຄູຝຶກສອນທັງເປັນວິທະຍາກອນ ພ້ອມດ້ວຍວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ບັນດານັກສໍາມະນາກອນຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກ “C” (Coaching Course)ເຂົ້າຮ່ວມ.

ການເປີດຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກສະຫະພັນບານເຕະອາຊີ ຫຼື AFC ຮ່ວມກັບ ສຕລ ຮັບຮອງ ໂດຍມີນັກສໍາມະນາກອນຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກ ຈໍານວນທັງໝົດ 24 ທ່ານ,ທີ່ມາຈາກຕ່າງປະເທດ 6 ທ່ານ ແລະ ສໍາມະນາກອນ ທີ່ເປັນຄົນລາວ 18 ທ່ານເຂົ້າຮວ່ມ.ການຮຽນຄູຝຶກກິລາບານເຕະລະດັບ C ໄດ້ແບ່ງເປັນ 2 ໄລຍະໃນການຮຽນຄືໄລຍະທີ່ 1 ແມ່ນເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 06-10 ກໍລະກົດ 2023 ແລະ ໄລຍະທີ 2 ແມ່ນເລີ່ມ ວັນທີ 21-25 ສິງຫາ 2023.

ການຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກກິລາບານເຕະລະດັບ C ໃນຄັ້ງນີ້ນັບເປັນບາດກ້າວໃໝ່ ແລະເປັນຄັ້ງທໍາອິດຂອງທ່ານ ວົງມີໄຊ ສຸບົວຄຳຮັບໜ້າທີ່ເປັນຄູຝືກສອນ ທັງເປັນວິທະຍາກອນຈາກ ສປປ ລາວ ທີ່ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງຈາກສະຫະພັນບານເຕະອາຊີ.

#LaoFootballFederation

#coachingCourse

#LFFTechnical

#LFFAFCCDIPLOMACOACHINGCOURSE

News Cover

ເປີດຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກກິລາບານເຕະລະດັບ “A”ຄັ້ງທີ 2

19/06/2023

ສະຫະພັນບານເຕະແຫ່ງຊາດລາວ(ສຕລ)ໄດ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກກິລາບານເຕະລະດັບ “A”(LFF/AFC “A” Diploma Coaching Course 2023/2024)ຄັ້ງທີ 2 ຂື້ນຢ່າງເປັນທາງການທີ່ ສຕລ ເມື່ອວັນທີ 19 ມິຖຸນາ 2023 ໂດຍໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ວີເພັດ ສີຫາຈັກຣ ປະທານສະຫະພັນບານເຕະແຫ່ງຊາດລາວ, ທ່ານ ຊູນດໍາ ມູຕີ ຫົວໜ້າພະແນກເຕັກນິກ - ວິທະຍາ ສຕລ, ທ່ານ ເຮີມັນ ຄູຝຶກສອນ ເປັນວິທະຍາກອນ ພ້ອມດ້ວຍວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ບັນດານັກສໍາມະນາກອນຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກ “A” (Coaching Course)ເຂົ້າຮ່ວມ.


ການເປີດຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກສະຫະພັນບານເຕະອາຊີ ຫຼື AFC ຮ່ວມກັບ ສຕລ ຮັບຮອງ ແລະ ຕົກລົງຈັດຝຶກອົບຮົມຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍມີບັນດານັກສໍາມະນາກອນຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກ ຈໍານວນທັງໝົດ 21 ທ່ານ,ທີ່ມາຈາກຕ່າງປະເທດ 6 ທ່ານ ແລະ ສໍາມະນາກອນເສັງຄືນ 3 ທ່ານ.ການຮຽນຄູຝຶກກິລາບານເຕະລະດັບ “A”ໄດ້ແບ່ງເປັນ 6 ໄລຍະໃນການຮຽນ ອາທິດທໍາອິດແມ່ນເລີ່ມຈາກວັນທີ 19-30 ເດືອນມິຖຸນາ, ໄລຍະທີ 2 ແມ່ນເດືອນກໍລະກົດ, ໄລຍະທີ3 ແມ່ນເດືອນກັນຍາ ແລະ ໄລຍະທີ 4 ແມ່ນເດືອນພະຈິກ ແລະ ຈາກນັ້ນກໍແມ່ນສືບຕໍ່ໃນປີ 2024 (ລາຍລະອຽດຕາຕະລາງການຮຽນຈະແຈ້ງໃຫ້ຊາບພາຍຫຼັງ).


ທ່ານ ວີເພັດ ສີຫາຈັກຣ ປະທານສະຫະພັນບານເຕະແຫ່ງຊາດລາວໄດ້ໃຫ້ກຽດກ່າວເປີດງານຢ່າງເປັນທາງການ,ເຊິ່ງບາງຄຳເຫັນທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ:ນີ້ແມ່ນນິມິດໝາຍອັນດີ,ເຊິ່ງກ່ອນນີ້5ປີເຄີຍຝຶກອົບຮົມມາແລ້ວ, ຄັ້ງນີ້ເປັນຄັ້ງທີ່ 2 ໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ພວກເຮົາເປີດຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກ,ເພື່ອຈຸດປະສົງສ້າງຄຸຝຶກມາພັດທະນາບານເຕະປະເທດເຮົາເພີ່ມຂຶ້ນ, ເຊິ່ງການຮຽນເທື່ອນີ້ເປັນບົດຮຽນໃນຮູບແບບໃໝ່ ແບ່ງເປັນ 6 ພາກ ທັງໄດ້ຝຶກ ທັງໄດ້ຮຽນນໍາກັນເປັນປີ ຢາກໃຫ້ນັກສໍາມະນາກອນເອົາໃຈໃສ່ຍາດແຍ່ງເອົາໂອກາດທີ່ມີຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄັນນີ້, ເຊິ່ງໃນລາວລີກ 1 ປີໜ້າ ສະຫະພັນບານເຕະຂອງພວກເຮົາມີກົດລະບຽບຄືຮັບເອົາຄູຝຶກທີ່ຜ່ານ A license ແລະ B license ເປັນຄູຝຶກ ນີ້ກໍເປັນໂອກາດອັນດີໃຫ້ບັນດາຄູຝຶກໄດ້ໄປນໍາໃຊ້ໃນບັນດາສະໂມສອນຕ່າງໆຂອງລາວລີກ 1, ເປົ້າໝາຍຂອງຄະນະນໍາສຕລພວກເຮົາ,ຫຼັງຈາກຈົບລະດູການນີ້ກົດລະບຽບຂອງການແຂ່ງຂັນລາວລີກ1 ຜູ້ເປັນຄູຝຶກຕ້ອງມີໃບຢັ້ງຢືນ A license ເທົ່ານັ້ນ ແລະ ສວ່ນB ແມ່ນຈະມາເປັນຜູ້ຊ່ວຍຄູຝຶກທີມຊາດເທົ່ານັ້ນ.


ທ່ານປະທານສະຫະພັນບານເຕະແຫ່ງຊາດລາວກ່າວຕື່ມວ່າ:ທຸກທ່ານທີ່ເຂົ້າມາຮຽນ ສາມາດເປັນຄູຝຶກໃຫ້ກັບສະໂມສອນຕ່າງໆໄດ້. ສະນັ້ນບັນດາສະໂມສອນທີ່ຈະຂຶ້ນມາລາວລີກຕ້ອງມີ A license,ປັດຈຸບັນບັນດາສະໂມສອນໃນລາວລີກ1 ກໍມີການປັບປຸງພັດທະນາຫຼາຍຂື້ນແລະໄດ້ນໍາໃຊ້ຄູຝຶກທີ່ເປັນຄົນລາວ. ສະນັ້ນເພື່ອຍາດແຍ່ງບໍ່ໃຫ້ຄູຝຶກຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາເຮັດວຽກໃນປະເທດເຮົາ,ພວກເຮົາຕ້ອງພັດທະນາຕົນເອງໃຫ້ແຂງແຮງ ແຂງແກ່ນຂຶ້ນ ໃຫ້ໄດ້ລະດັບ AFC ມາດຕະຖານການແຂ່ງຂັນ, ສຸດທ້າຍຂໍໃຫ້ທຸກທ່ານຈົ່ງສືບຕໍ່ຕັ້ງໃຈ ເຮັດໃຫ້ໄດ້  A license, ແລ້ວຕໍ່ Pro license ເພື່ອພັດທະນາວົງການບານເຕະ,ຄູຝຶກ,ນັກກິລາໃຫ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດຮ່ວມກັນ.


ຂະນະທີ່ ທ່ານ ຊູນດໍາ ມູຕີ ຫົວໜ້າພະແນກເຕັກນິກວິທະຍາຂອງສຕລ ກໍໄດ້ກ່າວວ່າ: ຫຼັງຈາກ 5 ປີຜ່ານມາ ເຮົາກໍຫວນກັບມາ ເປີດການຝຶກກິລາບານເຕະລະດັບ “A” ອີກຄັ້ງໜຶ່ງ, ເປົ້າໝາຍຂອງການຝຶກຄັ້ງນີ້ກໍແມ່ນເພື່ອເພີ່ມບຸກຄະລາກອນ “A” Coaching  ຂອງປະເທດລາວ, ນີ້ເປັນນະໂຍບາຍ ແລະ ວິໃສທັດ ເພື່ອພັດທະນາ “A” Coaching ໃຫ້ສືບຕໍ່ເປັນຈໍານວນເພີ່ມຂຶ້ນໃນອະນາຄົດຂອງປະເທດເຮົາ, ຄຸນນະພາບຂອງຄູຝຶກແນ່ນອນສົ່ງຜົນສະທ້ອນເຖິງຄຸນນະພາບຂອງນັກກິລາແລະ ສົ່ງຜົນສະທ້ອນຂອງນັກກິລາອອກຈາກສະໂມສອນລີກ1, ລີກ2 ຫຼື ເຍົາວະຊົນກໍດີ, ພວກເຮົາໄດ້ສູ້ຊົນຜ່ານຜ່າຫຼາຍອຸປະສັກ ແລະ ຫຼັງຈາກເປີດ “A” Coaching Course ພວກເຮົາກໍຢາກຝາກໃຫ້ນັກສໍາມະນາກອນທຸກທ່ານ ທຸ້ມເທທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງໃຫ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດໄປນໍາກັນ ພວກເຮົາຈະພະຍາຍາມຊ່ວຍເປັນທິດທາງໃນການດໍາເນີນການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ແລະ ຫວັງວ່າພວກເຮົາຈະໄດ້ຮ່ວມງານກັນພາຍຫຼັງຊຸດອົບຮົມນີ້ສຳເລັດລົງ.ໃນການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ແມ່ນຈະມີການຮຽນຮູ້ທາງດ້ານທິດສະດີ ແລະການປະຕິບັດຕົວຈິງ ພ້ອມດຽວກັນຍັງມີການສອບເສັງ.


News Cover

ວົງມີໄຊ ສຸບົວຄໍາ ຜູ້ຝຶກສອນຄູຝຶກຄົນທຳອິດ ສປປ ລາວ ໄດ້ສອນລະດັບ ຊີ 'AFC C Diploma'

09/06/2023
ວັນທີ 08 ມິຖຸນາ 2023 ສະຫະພັນບານເຕະອາຊີ (AFC) ສົ່ງຫນັງສືເຖິງ ສະຫະພັນບານເຕະແຫ່ງຊາດລາວ ເຫັນດີອະນຸມັດ ທ່ານ ວົງມີໄຊ ສຸບົວຄຳ ເປັນຄູຝຶກສອນຄົນລາວທຳອິດທີ່ມີສິດສອນຄູຝຶກລະດັບ ຊີ AFC C Diploma ຢູ່ໃນ ສປປລາວ. ປະຫວັດ ທ່ານ ວົງມີໄຊ ສຸບົວຄຳ ແມ່ນເຄີຍເປັນນັກກິລາ ທີມຊາດລາວ ເຄີຍໄດ້ອັນດັບ 1 ໃນຮຸ່ນອາຍຸ 14 ປີ ຮຸ່ນດຽວກັບ ກັນລະຍາ ສີສົມຫວັງ, ເລີ້ມເຂົ້າເຮັດວຽກຢູ່ທີ່ ສະຫະພັນບານເຕະແຫ່ງຊາດລາວ ໃນປີ 2011, ເປັນຜູ້ຊ່ວຍຄູຝຶກ ທີມຊາດລາວ ຊຸດໃຫຍ່, ຊຸດເຍົາວະຊົນ ແລະ ຫົວຫນ້າຄູຝຶກ ທີມບານເຕະຍິງ ຊຸດເຍົາວະຊົນ ແລະ ຊຸດໃຫຍ່.

News Cover

ຕາ​ຕະ​ລາງ ແຜ​ນ​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ຄ​ູ​ຝຶກ​ໃນ​ລະ​ຫວ່​າງ​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ ຫາ ເດືອນ ທັນ​ວາ 2023

07/06/2023
ຕາ​ຕະ​ລາງ ແຜ​ນ​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ຄ​ູ​ຝຶກ​ໃນ​ລະ​ຫວ່​າງ​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ ຫາ ເດືອນ ທັນ​ວາ 2023
1. AFC "A" License Coaching Course
ຄັ້ງ​ທີ 1 ວັນ​ທີ 19-30 ມິ​ຖຸ​ນາ 2023
ຄັ້​ງ​ທີ 2 ວັນ​ທີ 13-18 ກັນ​ຍາ 2023
​ຄັ້ງ​ທີ 3 ວັນ​ທີ 4-10 ​ທັ​ນ​ວາ 2023
2. AFC "B" License Coaching Course
ຄັ້ງ​ທີ 1 ວັນ​ທີ 1-9 ສິງ​ຫາ 2023
ຄັ້ງ​ທີ 2 ວັນ​ທີ 1-10 ພະ​ຈິກ 2023
3. AFC "C" License Coaching Course (2)
ຄັ້ງ​ທີ 1 ວັນ​ທີ 6-10 ກໍ​ລະ​ກົດ 2023
ຄັ້ງ​ທີ 2 ວັນ​ທີ 21-25 ສິງ​ຫາ 2023
4. AFC "C" License Coaching Course (3)
ຄັ້ງ​ທີ 1 ວັນ​ທີ 9-13 ຕຸ​ລາ 2023
​ຄັ້ງ​ທີ 2 ວັນ​ທີ 20-24 ພະ​ຈິກ 2023
5. AFC Level 1A Fitness Course
ວັນ​ທີ 7-11 ກັນ​ຍາ 2023
6. AFC Futsal Course
ວັນ​ທີ 18-23 ກໍ​ລະ​ກົດ 2023
7. AFC GoalKeeping MA Course
ວັນ​ທີ 20-28 ກັນ​ຍາ 2023
ທ່ານ​ໃດ​ຕ້ອງ​ການ​ການ​ຮຽນ​ຄູ​ຝຶກ​ແມ່ນ​ສາ​ມາດ​ຕິດ​ຕໍ່​ໄດ້​ທີ່ ສະ​ຫະ​ພັນ​ບານ​ເຕະ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ລາວ ພະ​ແນກ​ເຕັກ​ນິກ - ວິ​ທະຍາ
ຕິດຕໍ່ສອບຖາມຂໍ້ມູນໄດ້ທີ່ ເບີໂທ:
020 52213030 ທ່ານ ສົມໃຈ ແສນພິມມະຈັກ (ຜູ້ປະສານງານ), ທ່ານ ສຸດ​ທາ​ນີ ລຸນ​ສິ​ລິ 02097744940 (ຜູ້ປະສານງານ)
News Cover

ປະ​ກາດ​ຮັບ​ສະ​ຫມັກ ຄູ​ຝຶກ​ບານ​ເຕະ​ຟຸດ​ຊໍ ລະ​ດັບ 1

06/06/2023

ປະ​ກາດ​ຮັບ​ສະ​ຫມັກ ຄູ​ຝຶກ​ບານ​ເຕະ​ຟຸດ​ຊໍ ລະ​ດັບ 1

ສະຫະພັນບານເຕະແຫ່ງຊາດລາວ ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງບັນດາສະໂມສອນກິລາບານເຕະ ແລະ ສະຫະພັນບານເຕະ
ແຂວງ ທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງສະຫະພັນບານເຕະແຫ່ງຊາດລາວ ຊາບວ່າ: ສຕລ ຈະໄດ້ເປີດຮັບສະໝັກຜູ້ສົນໃຈເຂົ້າຮ່ວມຝຶກ
ອົບຮົມຄູຝຶກບານເຕະຟຸດຊໍ ລະດັບ ອາຊີ AFC Futsal Coaching Certificate Course – Level 1, ຂື້ນ ໂດຍ
ວິທະຍາກອນແມ່ນໄດ້ຖືກຮັບຮອງຈາກ ສະຫະພັນບານເຕະອາຊີ (AFC), ດັ່ງມີລາຍລະອຽດ ແລະ ເງື່ອນໄຂລຸ່ມນີ້:

+ ກຳນົດການ
- ການຝຶກອົບຮົມແມ່ນຈະຈັດຂື້ນ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 18 – 23 ກໍລະກົດ 2023
- ປິດຮັບສະໝັກ ວັນທີ 10 ກໍລະກົດ 2023, ເພື່ອໃຫ້ ສຕລ ລົງທະບຽນຜ່ານລະບົບຂອງສະຫະພັນບານເຕະອາຊີ (AFC)
+ ສະຖານທີ່
- ຫ້ອງການ ສະຫະພັນບານເຕະແຫ່ງຊາດລາວ (ບ.ຫ້ວຍຫົງ) ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
+ ເງື່ອນໄຂ:
- ສາມາດສົ່ງຜູ້ສະໝັກເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ບໍ່ເກີນ 2 ທ່ານ.
- ຕິດຕໍ່ເອົາແບບຟອມສະໝັກໄດ້ທີ່ ຫ້ອງການເຕັກນິກ ຂອງ ສະຫະພັນບານເຕະແຫ່ງຊາດລາວ.
- ການຢື່ນໃບສະໝັກຕ້ອງມີ: ຟອມສະໝັກຂອງ ສຕລ, ກ໋ອບປີ້ສີ ບັດປະຈໍາຕົວ, ປື້ມພັດສະປອດ ແລະ ຮູບສີ 2 ໃບ.
- ໃນເວລາມາຢື່ນໃບສະໝັກເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມຕ້ອງຈ່າຍຄ່າສະໝັກພ້ອມ.
- ຜູ້ສະໝັກເຂົ້າຮ່ວມຕ້ອງຝຶກອົບຮົມຕ້ອງມີອາຍຸ 18 ປີຂື້ນໄປ.
- ຕ້ອງຮູ້ຈັກວິທີການເຕະບານຟຸດຊໍ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມພ້ອມຂອງຮ່າງກາຍຕະຫຼອດການຝຶກໃນໄລຍະ 6 ມື້.
- ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບການຝຶກອົບຮົມຂອງ ສະຫະພັນບານເຕະອາຊີ (AFC) ວາງອອກຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
+ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ສຕລ:
- ສະຖານທີ່ການຝຶກອົບຮົມ (ຫ້ອງຮຽນ ແລະ ສະໜາມຝຶກແອບ).
- ອຸປະກອນຮັບໃຊ້, ເຄື່ອງນຸ່ງສໍາລັບການຝຶກຊ້ອມ 2 ຊຸດ ແລະ ເສື້ອໂປໂລ 2 ໂຕ.
- ອາຫານຫວ່າງ, ນໍ້າດື່ມ ແລະ ນໍ້າກ້ອນ ຮັບໃຊ້ການຝຶກອົບຮົມ.
- ອາຫານທ່ຽງ ສຳລັບຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ.
+ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ:
- ການເດີນທາງໄປ-ກັບ ສຳລັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມ.
- ຄ່າສະໝັກຄົນລາວເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມຈຳນວນ 750,000 ກີບ/ຄົນ
- ຄ່າສະໝັກຖ້າເປັນຄົນຕ່າງປະເທດແມ່ນ 500 ໂດລາ/ຄົນ
- ເກີບສຳລັບເຕະບານ ແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ສ່ວນຕົວ ເວລາເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມ.
ໝາຍເຫດ:
- ກະລຸນາສົ່ງລາຍຊື່ ແລະ ແບບຟອມສະໝັກເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ ສະຫະພັນບານເຕະແຫ່ງຊາດລາວ ກ່ອນວັນປິດຮັບສະໝັກ, ເພື່ອລົງທະບຽນ ກັບ ສະຫະພັນບານເຕະອາຊີ (AFC).
- ຜູ້ທີ່ຜ່ານການຄັດເລືອກເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະສາມາດເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມໄດ້, ໂດຍອີງໃສ່ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຄຸນນະສົມບັດຂອງຜູ້ສະໝັກ.
- ຜູ້ສະໝັກທີ່ສົ່ງແບບຟອມເຂົ້າຮ່ວມຫຼັງຈາກວັນທີປິດຮັບແລ້ວແມ່ນຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາໃນການເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ.

ລິ​້ງ​ດາວ​ໂຫລດ​ແບບ​ຟອມ: https://drive.google.com/drive/folders/1d8vIcFlkfc-Nu6_uHGQoIUw2lc5_frDJ?usp=sharing


News Cover

ປະກາດຮັບສະຫມັກ ຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກບານເຕະລະດັບ A ( LFF/AFC “A” DIPLOMA COACHING COURSE )

03/05/2023

ສະຫະພັນບານເຕະແຫ່ງຊາດລາວ ຈະໄດ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກບານເຕະລະດັບ A  ( LFF/AFC A DIPLOMA COACHING COURSE )  ເຊິ່ງຈະໄດ້ຈັດຂື້ນຢູ່ທີ່ ຫ້ອງການ ສະຫະພັນບານເຕະແຫ່ງຊາດລາວ(ບ້ານ ຫ້ວຍຫົງ) ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ, ດັ່ງລາຍລະອຽດ ແລະ ເງື່ອນໄຂດັ່ງລຸ່ມນີ້:

+ ກຳນົດການ:

ການຝຶກອົບຮົມແມ່ນຈະຈັດຂຶ້ນ 6 ໄລຍະຄື:

- ໄລຍະ ທີ 1 :  ວັນທີ 19-30/6/2023

- ໄລຍະ ທີ 2 : ເດືອນ 7-8/2023

- ໄລຍະ ທີ 3 : ວັນທີ 21-26/9/2023

- ໄລຍະ ທີ 4 : ວັນທີ 4-9/12/2023

- ໄລຍະ ທີ 5 : ວັນທີ 5-9/2/2024

- ໄລຍະ ທີ 6 : ເດືອນ 3-6 / 2024

 

(ປິດຮັບສະໝັກ ວັນທີ 05/06/2023 ) , ຍ້ອນວ່າ ຕ້ອງສົ່ງລົງທະບຽນ ແລະ ຕາມກົດລະບຽບ ຂອງ ສະຫະພັນບານເຕະອາຊີ AFC).

 

+ ເງື່ອນໄຂຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ:

1. ບັນດາສະຫະພັນບານເຕະແຂວງ/ສະໂມສອນບານເຕະ/ມະຫາວິທະຍາໄລ/ວິທະຍາໄລ/ໂຮງຮຽນ ຫຼື ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆສາມາດເຂົ້າຮ່ວມໄດ້.

2. ຕ້ອງມີໃບປະກາດ AFC B Certificate Coaching Course ມາກ່ອນ ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ປີຂື້ນໄປ.

3. ຕ້ອງມີການເຄື່ອນໃນກິລາບານເຕະຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ

4. ປະກອບເອກະສານເຂົ້າຝຶກອົບຮົມຕາມແບບຟອມທີ່ ສຕລ, ສົ່ງໃຫ້ບໍ່ໃຫ້ກາຍ ວັນທີ 05/06/2023.

5. ການຍື່ນໃບສະໝັກຕ້ອງມີ: ຟອມສະໝັກຂອງ ສຕລ, ກ໋ອບປີ້ສີ ໃບປະກາດສະນີຍະບັດ ຊີ ‘’ ບີ ‘’  ຄັດຕິດມາພ້ອມ.

6. ຜູ້ມີສິດເຂົ້າຝຶກອົບຮົມຕ້ອງຜ່ານການພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງຈາກ ສະຫະພັນບານເຕະອາຊີ ແລະ ສຕລ ກ່ອນ.

7. ຕ້ອງຮັບປະກັນຄວາມພ້ອມຂອງຮ່າງກາຍຕະຫຼອດການຝຶກອົບຮົມ.

8. ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບການຝຶກອົບຮົມຂອງ ສະຫະພັນບານເຕະ ອາຊີ ວາງອອກຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

9. ຟັງ,ຂຽນ,ອ່ານ ພາສາອັງກິດໄດ້ຍິ່ງເປັນການດີ.

+ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ສຕລ:

1. ສະຖານທີ່ການຝຶກອົບຮົມ (ຫ້ອງຮຽນ ແລະ ສະໜາມຝຶກແອບ).

2. ເຄື່ອງນຸ່ງສຳລັບການຝຶກອົບຮົມຈຳນວນ 2 ຊຸດ.

3. ອາຫານຫວ່າງ, ນ້ຳດື່ມ ແລະ ນໍ້າກ້ອນ ຮັບໃຊ້ໃນການຝຶກອົບຮົມ.

4. ອາຫານທ່ຽງ ສຳລັບ ນັກສຳມະນາກອນຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ.

+ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ:

1. ການເດີນທາງໄປ-ກັບ ສຳລັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມ.

2. ເສຍຄ່າສະໝັກເປັນຈຳນວນເງີນ 3,000,000 ກີບ (ສຳລັບຄົນລາວ) ແລະ 1,500 $ ( ສຳລັຄົນຕ່າງປະເທດ ) ພາຍຫຼັງໄດ້ຖືກຄັດເລືອກໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມ.

3. ເກີບສຳລັບເຕະບານ,ເກີບຜ້າໃບ ແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ສ່ວນຕົວ ເວລາເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມ.

ໝາຍເຫດ:

+ ກະລຸນາສົ່ງລາຍຊື່ ແລະ ແບບຟອມສະໝັກເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ ສະຫະພັນບານເຕະແຫ່ງຊາດລາວ ກ່ອນວັນປິດຮັບສະໝັກ, ເພື່ອລົງທະບຽນ ກັບ ສະຫະພັນບານເຕະ ອາຊີ (AFC).

+ ຜູ້ສະໝັກທີ່ສົ່ງແບບຟອມເຂົ້າຮ່ວມຫຼັງຈາກວັນປິດຮັບແລ້ວແມ່ນຈະບໍ່ມີການພິຈາລະນາຢ່າງເດັດຂາດ.

+ ສົ່ງກ່ອນມີສິດກ່ອນ.

ລິ້ງດາໂຫລດແບບຟອມ : https://drive.google.com/drive/folders/1z8SGhUYJNTMCVOVrwxKtN5tsnaa85Fqq?usp=share_link

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມຂໍ້ມູນໄດ້ທີ່ ເບີໂທ:

020 52213030 ທ່ານ ສົມໃຈ ແສນພິມມະຈັກ (ຜູ້ປະສານງານ), ທ່ານ ວົງມີໄຊ ສຸບົວຄຳ 02054918322 (ຜູ້ປະສານງານ)

E mail: [email protected]

#LaoFootballFederation

#coachingCourse

#LFFTechnical

News Cover

ໃນວັນທີ 3 ມີນາ 2023 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ສະຫະພັນບານເຕະແຫ່ງຊາດລາວ ພະແນກທີມຊາດ ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມ ຫົວຂໍ້ ‘ພາລະກໍາລັງ’

03/03/2023

ໃນວັນທີ 3 ມີນາ 2023 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ສະຫະພັນບານເຕະແຫ່ງຊາດລາວ ພະແນກທີມຊາດ ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມ ຫົວຂໍ້ ‘ພາລະກໍາລັງ’ ໃຫ້ແກ່ບັນດາສະໂມສອນໃນລາວລີກ1 ເຊິ່ງມີນັກວິທະຍາກອນ ຈາກ ປະເທດບຣາຊີວ ທ່ານ Willander Fonseca ເຊິ່ງເປັນຫົວຫນ້າຄູຝືກພາລະກໍາລັງ ແລະ  ຜູ້ຊ່ວຍຄູຝຶກທີມຊາດລາວ ຊຸດໃຫຍ່, ນັກສໍາມະນາກອນ ແມ່ນ ບັນດາຄູຝຶກ, ຜູ້ຊ່ວຍຄູຝຶກ ແລະ ວິຊາການ ຈາກສະໂມສອນຕ່າງໆ ລວມ 15 ທ່ານ.

  ເຊີ່ງຫົວຂໍ້ໃນການຝຶກອົບຮົມແມ່ນ ’ບົດ ພາລະກຳລັງ’ ແລະ ໃນອານາຄົດ ກໍຍັງຈະມີຫຼາຍບົດ ທີ່ຈະໄດ້ຖອດຖອນບົດຮຽນດ້ວຍກັນເປັນແຕ່ລະໄລຍະ.

- ຈຸດປະສົງ

   ການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ຈັດຂຶ້ນເພື່ອເພິ່ມຄວາມສໍາພັນ 

ລະຫວ່າງ ທີມຊາດ ແລະ ບັນດາສະໂມສອນ ເພື່ອພັດທະນາ ກິລາ ບານເຕະລາວ ໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ກ້າວໜ້າໃຫ້ທຽບເທົ່າພາກພື້ນອາຊຽນ.

News Cover

ພິທີປິດ ຊຸດຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກບານເຕະລະດັບ ຊີ (LFF / AFC 'C' Coaching Certificate Course)

10/02/2023

ສະຫະພັນບານເຕະແຫ່ງຊາດລາວ(ສຕລ)ໄດ້ຈັດພິທີປີດຊຸດຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກບານເຕະລະດັບ ຊີ (LFF / AFC 'C' Coaching Certificate Course) ຂື້ນໃນວັນທີ 10 ກຸມ​ພາ 2023 ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ຢູ່ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມຂອງສຕລ,ໂດຍໃຫ້ກຽດເປັນປະທານກ່າວປີດຂອງ​ ທ່ານ ນ. ກັນ​ຍາ ແກ້ວ​ມະ​ນີ ເລຂາທິການສະຫະພັນບານເຕະແຫ່ງຊາດລາວ, ທ່ານ Mohammad Herman B Zailani ຫົວໜ້າວຽກງານພັດທະນາຄູຝຶກ ສຕລ ທັງວິທະຍາກອນ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານວິຊາການກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ນັກສຳມະກອນ ຈໍານວນ 22 ທ່ານ ທີ່ມາຈາກ ສະໂມສອນ ພາຍໃນປະເທດ, ຕ່າງປະເທດ ແລະ ນັກກິລາທີມຊາດລາວ.
ຕະ​ຫ​ລອດໄລຍະການຝຶກອົບຮົມ ແມ່ນແບ່ງອອກເປັນ 2 ພາກ ປະກອບມີ ພາກທິດສະດີ ແລະ ການປະຕິບັດຕົວຈິງໃນພາກສະໜາມ, ໂດຍໄດ້ມີການສອບເສັງ 6 ຄັ້ງ (ຕົວຈິງ 3 ຄັ້ງ ,ທິດສະດີ 2 ຄັ້ງ ແລະ ເສັງກໍາມະການ 1 ຄັ້ງ ), ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາຄູຝຶກ, ຄວາມຕ້ອງການຄູຝຶກຂອງ AFC, ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີຮັບຜິດຊອບ, ເຕັກນິກ ແລະ ຍຸດທະວິທີຂອງການເຕະບານ, ຄວາມສຳພັນກັບບານ, ການສົ່ງບານ, ການຈັບບານ, ການຍິງບານ, ຫຼັກການຂອງການຝຶກສອນ, ບານເຕະຟຸດຊໍ, ກະຕິກາຂອງກິລາບານເຕະ, ອາຫານ ແລະ ສຸຂະພາບ, ການຝຶກແອບ, ການຝຶກແອບຜູ້ຮັກສາປະຕູ, ການວາງແຜນ, ບົດບາດສຳຄັນຂອງຜູ້ຮັກສາປະຕູ, ການຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່ ແລະ ການປະຖົມພະຍາບານ, ແນະນຳພາກປະຕິບັດກິດຈະກຳບານເຕະພື້ນຖານ, ການຫຼີ້ນບານໃນເກມ.
ການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ແມ່ນ​ໄດ້ດຳເນີນ​ການຝຶກນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 30 ມັງກອນ ຫາ 10 ກຸມພາ 2023.
ໃນ​ຕອນ​ທ້າຍ​ພິ​ທີ​ຍັງ​ມີ​ການ​ມອບ​ໃບ​ຢັ້ງ​ຢືນ​ໃນ​ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໃຫ້​ກັບ​ຜູ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມເພື່ອ​ຢັ້ງ​ຢືນ​ໃນ​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ, ສ່ວນ​ຜົນ​ການ​ສອບ​ເສັງ​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ຈະ​ແຈ້ງ​ໃຫ້​ຮັບ​ຊາບ​ຕາມ​ພາຍ​ຫລັງ.

News Cover

ພິທີມອບໃບຢັ້ງຢືນ ຝືກອົບຮົມ ຄູຝືກກິລາບານເຕະລະດັບ “ຊີ”

30/09/2022

ພິທີມອບໃບຢັ້ງຢືນ ຝືກອົບຮົມ ຄູຝືກກິລາບານເຕະລະດັບ “ຊີ” (AFC “C” DIPLOMA COACHING COURSE)

ໃນຕອນແລງ ວັນທີ 30 ກັນຍາ 2022 ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມ ສະຫະພັນບານເຕະແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ມີພິທີປີດຊຸດຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກບານເຕະລະດັບ ຊີ AFC “C” DIPLOMA COACHING COURSE ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານກ່າວປີດໂດຍທ່ານ ສົມສະນຸກ ລຽນສະຫວັນ ຮອງເລຂາທິການສະພັນບານເຕະແຫ່ງຊາດລາວ, ທ່ານ Sundram Moorthy ຫົວຫນ້າພະແນກເຕັກນິກ - ວິທະຍາ ສະຫະພັນບານເຕະແຫ່ງຊາດລາວ, ທ່ານ ເຊວວາຣາຈ ຫົວໜ້າ ພັດທະນາບານເຕະເຍົາວະຊົນ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານວິຊາການກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ນັກສຳມະກອນ ຈໍານວນ 24 ທ່ານ ທີ່ມາຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນເຂົ້າຮ່ວມ ເຊັ່ນ: ສະໂມສອນ ກອງທັບ, ສະໂມສອນ ເອສຣາ, ສະໂມສອນ ວຽງຈັນ, ສະໂມສອນ ຊ້າງນ້ອຍ, ສະໂມສອນ ມາສເຕີ້ ເຊເວັ້ນ, ສະໂມສອນ ເມືອງຫາດ ແລະ ສະໂມສອນ ເຮັສບີທີ 941.

ໄລຍະການຝຶກອົບຮົມ ແມ່ນແບ່ງອອກເປັນ 2 ພາກ ປະກອບມີ ພາກທິດສະດີ ແລະ ການປະຕິບັດຕົວຈິງໃນພາກສະໜາມ, ໂດຍມີການສອບເສັງ 6 ຄັ້ງ ( ຕົວຈິງ 3 ຄັ້ງ ແລະ ທິດສະດີ 2 ຄັ້ງ ແລະ ເສັງກໍາມະການ 1 ຄັ້ງ ), ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາຄູຝຶກ, ຄວາມຕ້ອງການຄູຝຶກຂອງ AFC, ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີຮັບຜິດຊອບ, ເຕັກນິກ ແລະ ຍຸດທະວິທີຂອງການເຕະບານ, ຄວາມສຳພັນກັບບານ, ການສົ່ງບານ, ການຈັບບານ, ການຍິງບານ, ຫຼັກການຂອງການຝຶກສອນ, ບານເຕະຟຸດຊໍ, ກະຕິກາຂອງກິລາບານເຕະ, ອາຫານ ແລະ ສຸຂະພາບ, ການຝຶກແອບ, ການຝຶກແອບຜູ້ຮັກສາປະຕູ, ການວາງແຜນ, ບົດບາດສຳຄັນຂອງຜູ້ຮັກສາປະຕູ, ການຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່ ແລະ ການປະຖົມພະຍາບານ, ແນະນຳພາກປະຕິບັດກິດຈະກຳບານເຕະພື້ນຖານ, ການຫຼີ້ນບານໃນເກມ.

ສຳລັບໄລຍະການຝຶກອົບຮົມແມ່ນໄດ້ເລີ້ມມາຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 19 ກັນຍາ ຈົນມາຮອດວັນທີ 29 ກັນຍາ 2022 ຈຶ່ງໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ .

ໃນທ້າຍພິທີໄດ້ມີພິທີມອບໃບຢັ້ງຢືນໃນການເຂົ້າຮ່ວມໃຫ້ກັບນັກສຳມະນາກອນ.

#LaoFootballFederation

#LFF

News Cover

ເປີດຊຸດຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກບານເຕະລະດັບ ຊີ

21/09/2022

ເປີດຊຸດຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກບານເຕະລະດັບ ຊີ ( LFF " C " DIPLOMA COACHING COURSE )

ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 19 ກັນຍາ 2022 ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມ ສະຫະພັນບານເຕະແຫ່ງຊາດລາວ( ສຕລ) ໄດ້ມີພິທີເປີດຊຸດຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກບານເຕະລະດັບຊີ ຂື້ນ ໃຫ້ກຽດເປັນະທານກ່າວເປີດໂດຍທ່ານ ນາງ ກັນຍາ ແກ້ວມະນີ ເລຂາທິການສະພັນບານເຕະແຫ່ງຊາດລາວ, ທ່ານ ເຊວວາຣາຈ ຫົວໜ້າ ພັດທະນາບານເຕະເຍົາວະຊົນ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານວິຊາການກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ນັກສຳມະກອນ ຈໍານວນ 24 ທ່ານ ທີ່ມາຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນເຂົ້າຮ່ວມ ເຊັ່ນ ສະໂມສອນ ກອງທັບ, ສະໂມສອນ ເອສຣາ, ສະໂມສອນ ວຽງຈັນ, ສະໂມສອນ ຊ້າງນ້ອຍ, ສະໂມສອນ ມາສເຕີ້ ເຊເວັ້ນ, ສະໂມສອນ ເມືອງຫາດ ແລະ ສະໂມສອນ ເຮັສບີທີ 941.

ທ່ານ ນາງ ກັນຍາ ແກ້ວມະນີ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ສຳລັບການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ເປັນໜຶ່ງໃນໜ້າວຽກສໍາຄັນທີ່ນອນໃນຍຸດທະສາດການພັດທະນາກິລາບານເຕະຂອງ ສຕລ ໂດຍສະ ເພາະການສົ່ງເສີມນັກກິລາທີມຊາດ, ນັກກິລາໃນແຕ່ລະສະໂມສອນ ນອກຈາກນັ້ນຍັງມີຄູຝຶກ ຕາມທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆ ເພື່ອເອົາຄວາມຮູ້ນໍາໄປພັດທະນາກິລາບານເຕະ. ນອກຈາກນັ້ນ ກໍ່ເປັນການຕໍ່ ຍອດຄວາມຮູ້ຈາກລະດັບ ຊີ ສູ່ ລະດັບບີ ສູ່ ລະດັບ ເອ ແລະ ຕໍ່ໆໄປ.

ໄລຍະການຝຶກອົບຮົມ ແມ່ນແບ່ງອອກເປັນ 2 ພາກ ປະກອບມີ ພາກທິດສະດີ ແລະ ການປະຕິບັດຕົວຈິງໃນພາກສະໜາມ, ໂດຍຈະມີການສອບເສັງ 6 ຄັ້ງ ( ຕົວຈິງ 3 ຄັ້ງ ແລະ ທິດສະດີ 2 ຄັ້ງ ແລະ ເສັງກໍາມະການ 1 ຄັ້ງ ), ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາຄູຝຶກ, ຄວາມຕ້ອງການຄູຝຶກຂອງ AFC, ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີຮັບຜິດຊອບ, ເຕັກນິກ ແລະ ຍຸດທະວິທີຂອງການເຕະບານ, ຄວາມສຳພັນກັບບານ, ການສົ່ງບານ, ການຈັບບານ, ການຍິງບານ, ຫຼັກການຂອງການຝຶກສອນ, ບານເຕະຟຸດຊໍ, ກະຕິກາຂອງກິລາບານເຕະ, ອາຫານ ແລະ ສຸຂະພາບ, ການຝຶກແອບ, ການຝຶກແອບຜູ້ຮັກສາປະຕູ, ການວາງແຜນ, ບົດບາດສຳຄັນຂອງຜູ້ຮັກສາປະຕູ, ການຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່ ແລະ ການປະຖົມພະຍາບານ, ແນະນຳພາກປະຕິບັດກິດຈະກຳບານເຕະພື້ນຖານ, ການຫຼີ້ນບານໃນເກມ.

ສຳລັບໄລຍະເວລາຂອງການຝຶກອົບຮົມແມ່ນຈະດຳເນີນນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 19 ກັນຍາ ຫາ 01 ຕຸລາ 2022.